Đam Mỹ Bị In Lậu, Báo Động Đỏ!!!!

Nguồn: VnSharing

Nguyên văn bởi: vip_kaka.

Suốt từ chiều đến h tớ cứ thắc mắc mãi câu hỏi này 
Chả là chiều nay ra hàng sách truyện cũ, thấy có mấy cái gáy truyện to tướng đập vào mắt mình: Sửu hoàng & Nhược thụ . Mình liền nghĩ ngay đến tên 2 bộ đam mỹ khá nổi tiếng kia, bèn tò mò vơ xem. Ko ngờ đúng là cái truyện ấy thật. Bìa truyện còn đề to tướng là “Tiểu thuyết đam mỹ”. Nghĩ tưởng 1 bạn fan gơ cuồng nhiệt nào đó in ra đọc rồi xui rủi thế nào lại đem bán cho hàng sách, nhưng đến khi giở cuối sách thì lại thấy dòng in 1000 cuồn, nộp lưu chiểu quý gì gì đấy
Rút cục là thế nào mình chẳng hiểu, VN mình đã cho xb danmei thật sao?  Thêm