Dữ Thiên Địa Đồng Thú (与天地同兽)

Tác giả: Thất Liêm Tinh.

Thể loại: hiện đại, huyễn nhuyễn, NP, nam nam sinh tử, tổng thụ, HE.

Tình trạng: hoàn.

Tóm tắt: Thêm

Dữ Lang Cộng Vũ (与狼共舞)

Tác giả: Trúc Điệp Thanh/ Lão Ngạnh Trà.

Thể loại: hiện đại, nam nam sinh tử, bá đạo mỹ công vs ôn nhu cường thụ, ấm áp điềm văn (nhưng hem phải là hem có ngược), HE.

Tình trạng: hoàn.

Tóm tắt: *made by Mộng Mộng* Thêm

Tiểu Thụ Đế Quốc

Tác giả: không rõ

Thể loại: hiện đại, tương lai năm 3000, người nhân tạo, nam nam sinh tử, HE(?).

Tình trạng: hoàn.

Tóm tắt: *trích dẫn* Thêm

Của Ta Mỹ Kiều Thê

Tác giả: không rõ

Thể loại: hiện đại đô thị, nam nam sinh tử, DBSK đồng nghiệp, HE.

Tình trạng: hoàn.

Tóm tắt: *trích dẫn* Thêm

Biệt Tẩu (别走)

Tác giả: Tẩy Lệ

Thể loại: hiện đại, huyễn nhuyễn, ma pháp, nam nam sinh tử, cường công nhược thụ, HE.

Tình trạng: hoàn.

Tóm tắt: *trích dẫn* Thêm

Ái Đích Lễ Vật (爱的礼物)

Tác giả: Ngân Hải Thập Bối

Thể loại: hiện đại đô thị, cờ vây, ngược, hài, nam nam sinh tử, HE.

Tình trạng: hoàn.

Tóm tắt: Thêm

Của Ta Suất Lão Công (我的帅老公)

Tác giả: Hàn Phục Oa Nhi.

Thể loại: hiện đại, nam nam sinh tử, mỹ thu, ngọt ngào ấm áp, gương vỡ lại lành (ly hôn xong lại tái hôn), HE.

Tình trạng: hoàn.

Tóm tắt: *trích dẫn* Thêm

Previous Older Entries