Hủ Ước Số (腐因子)

Tác giả: Đề Y.

Thể loại: xuyên qua, cổ trang, giang hồ, nam nam sinh tử, NP, nhất thụ đa công, HE.

Tình trạng: hoàn.

Tóm tắt: *Made by Mộng Mộng* Thêm