Đông Nhật Hú Dương (冬日煦阳)

Tác giả: Đông Nhật.

Thể loại: xuyên qua, nữ biến nam, cổ trang, cung đình, huynh đệ văn, nam nam sinh tử, HE.

Tình trạng: hoàn.

Tóm tắt: *made by Mộng Mộng* Thêm

Đồ Mi Chi Tội《荼蘼之罪》

Tác giả: Quân Cách Trần.

Thể loại: viễn cổ thần thoại, ảo tưởng không gian, cường thủ hảo đoạt, ngược công, nam nam sinh tử, HE.

Tình trạng: hoàn.

Tóm tắt: *trích dẫn* Thêm

Di Thu《遗秋》

Tác giả: Phong Kinh Dương

Thể loại: cổ trang, cung đình, ngược tâm ngược thân, nam nam sinh tử, lúc bang đầu là ích kỷ vô tâm vì công danh công, sau là ôn nhu công vs nhược thụ, HE.

Tình trạng: hoàn.

Tóm tắt: *made by Mộng Mộng* Thêm

Dĩ Ái Chi Danh (以爱之名)

tác giả: Quỳnh Quỳnh Kiết Lập

Thể loại: cổ trang, cung đình, ngược (huynh đệ cùng yêu một người), nam nam sinh tử.

Tình trạng: hoàn.

Tóm tắt: *made by Mộng Mộng* Thêm

Đèn Rực Rỡ Mới Lên (华灯初上)

Tác giả: Lông Mi Tô.

Thể loại: cổ trang, cung đình, nam nam sinh tử, kiêu ngạo ích kỷ bá đạo công vs ôn nhu ẩn nhẫn khí chất thụ, (cái kết thúc hem biết giải thích sao nữa) xem như là kết thúc mở đi.

Tình trạng: hoàn(?)

Tóm tắt: *trích dẫn* Thêm

Đáng Tiếc Đều Không Phải Ngươi《 可惜不是你 》

Tác giả: Chích Ái Tiểu Bạch.

Thể loại: cổ trang, thử miêu đồng nghiệp, trước ngược (mức độ thấp) sau điềm,HE.

Tình trạng: hoàn.

Tóm tắt: *trích dẫn* Thêm

Con Mèo Nhỏ Đào Hôn Ký (小猫逃婚记)

Tác giả: Phong Chi Lượt Ảnh

Thể loại: cổ trang, giang hồ, cung đình, ấm áp điềm văn, ngụy điền văn (giả dạng làm ruộng văn), nam nam sinh tử, ôn nhu công vs đáng yêu nhược chịu, HE.

Tình trạng: hoàn.

Tóm tắt: *made by Mộng Mộng* Thêm

Previous Older Entries