Thái Phó (太傅)

Tác Giả: Thiên Phàm Cuồng Vũ

Thể Loại: Cổ trang, cung đình, nhất công nhất thụ, ngược tâm, nam nam sinh tử, HE (ta nghĩ vậy)

Tình trạng: đã hoàn

Tóm tắt:

Anh là hoàng đế vừa mới đăng cơ, em chính là thái phó của anh từ lúc anh còn là thái tử. Hai người rất yêu nhau, vì nối dõi, em đã hy sinh toàn bộ công lực của mình mà uống sống chết dược, chịu mọi khổ cực, chết lên chết xuống. Tưởng cuộc sống sẽ yên ổn, ai ngờ vừa mới đăng cơ việc nước như núi, không đâu lo xuể, lại thêm hoàng đệ của anh lại làm phản. Một bên là thái hậu và tình huynh đệ, một bên là các đại thần và giang sơn, anh không biết phải làm thế nào cho đúng. Em đành phải lấy thân thể yếu ớt này mà lo nghĩ thay anh.

Thế mới tạo ra cái ngược đấy. ^^

Link:

Raw+QT