Nhất Túy Phương Hưu《一醉方休》

Tác giả: Vệ Tử

Thể loại: cổ trang, giang hồ, cung đình, nam nam sinh tử, điềm văn, thù dai công vs không được tự nhiên giáo chủ thụ, HE.

Tình trạng: hoàn.

Tóm tắt: *trích dẫn* Thêm

Nguyên Canh Hạnh Phúc Sinh Hoạt Đích Bí Mật Báo Cáo (源庚幸福生活的秘密报告)

Tác giả: Hồng Nhan Thiên Kiêu

Thể loại: nam nam sinh tử, điềm văn, HE, Suju đồng nghiệp văn

Tình trạng: hoàn.

Tóm tắt: *trích dẫn* Thêm