Dữ Thiên Địa Đồng Thú (与天地同兽)

Tác giả: Thất Liêm Tinh.

Thể loại: hiện đại, huyễn nhuyễn, NP, nam nam sinh tử, tổng thụ, HE.

Tình trạng: hoàn.

Tóm tắt: Thêm

Dữ Lang Cộng Vũ (与狼共舞)

Tác giả: Trúc Điệp Thanh/ Lão Ngạnh Trà.

Thể loại: hiện đại, nam nam sinh tử, bá đạo mỹ công vs ôn nhu cường thụ, ấm áp điềm văn (nhưng hem phải là hem có ngược), HE.

Tình trạng: hoàn.

Tóm tắt: *made by Mộng Mộng* Thêm

Đông Nhật Hú Dương (冬日煦阳)

Tác giả: Đông Nhật.

Thể loại: xuyên qua, nữ biến nam, cổ trang, cung đình, huynh đệ văn, nam nam sinh tử, HE.

Tình trạng: hoàn.

Tóm tắt: *made by Mộng Mộng* Thêm

Đồ Mi Chi Tội《荼蘼之罪》

Tác giả: Quân Cách Trần.

Thể loại: viễn cổ thần thoại, ảo tưởng không gian, cường thủ hảo đoạt, ngược công, nam nam sinh tử, HE.

Tình trạng: hoàn.

Tóm tắt: *trích dẫn* Thêm

Nghịch Dũng Giả Đích Truyền Thuyết (逆勇者传说)

Tác giả: Đặc Lôi Khắc.

Thể loại: huyễn nhuyễn, nam nam sinh tử, HE.

Tình trạng: hoàn.

Tóm tắt: *trích dẫn* Thêm

Di Thu《遗秋》

Tác giả: Phong Kinh Dương

Thể loại: cổ trang, cung đình, ngược tâm ngược thân, nam nam sinh tử, lúc bang đầu là ích kỷ vô tâm vì công danh công, sau là ôn nhu công vs nhược thụ, HE.

Tình trạng: hoàn.

Tóm tắt: *made by Mộng Mộng* Thêm

Dĩ Ái Chi Danh (以爱之名)

tác giả: Quỳnh Quỳnh Kiết Lập

Thể loại: cổ trang, cung đình, ngược (huynh đệ cùng yêu một người), nam nam sinh tử.

Tình trạng: hoàn.

Tóm tắt: *made by Mộng Mộng* Thêm

Previous Older Entries