Công Tử Hoài Dựng

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Thể Loại: Tứ Đại Danh Bộ đồng nghiệp (Thiết-Vô/Lãnh-Truy), nam nam sinh tử, nhất thụ nhất công, ngược tâm (hem có quằng quại lắm đâu ^^), HE

Tình Trạng: Hoàn.

Thêm