Tranh Minh Họa BL 5

av10 - Upanh.com

av9 - Upanh.com

Thêm

Tranh Minh Họa BL 4

2874140987193735735 - Upanh.com

10091509286146 - Upanh.com

Thêm

Tranh Minh Họa BL 2

1021309 - Upanh.com

Thêm

Tranh Minh Họa BL 1

Từ phần này tớ sẽ để tựa đề là Tranh Minh Họa BL nhé ^o^

Lý do rất đơn giản, vì những tranh tớ tìm không những là đam mỹ mà còn có SA/Yaoi manga, BL game…. vân vân và vân vân ^^

Vì thế, tớ sẽ chuyển bài viết sang tên mới đã nêu ở trên, mong mọi người tiếp tục ủng hộ nhé ^^

Và sau đây tớ sẽ tiếp tục loạt tranh siêu tập của mình nhé ^^ Thêm